ShowCursor

Funcția ShowCursor afișează sau ascunde cursorul.

int () ShowCursor BOOL  bShow / / cursorul vizibilitatea pavilion);
 

Parametrii

bShow
Specifică dacă contorul de afișaj intern este crește sau salturi. Dacă bShow este TRUE, numărul de afișare este incrementat cu unu. În cazul în care bShow este FALSE, numărul de afișare este salturi de unul.

Valorile întroarse

Valoarea returnată specifică nou contor de afișare.

Observații

Această funcție setează un contor de afișare interne care determină dacă cursorul trebuie afișat. Cursorul este afișat numai în cazul în care numărul de afișare este mai mare sau egal cu 0. Dacă este instalat un mouse, numărul de afișare inițială este 0. Dacă mouse-ul nu este instalat, numărul de afișare este –1.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Cursoare prezentare generală, funcții cursorul, ClipCursor, GetCursorPos, SetCursor, SetCursorPos