Structuri comune de caseta de Dialog

Următoarele structuri sunt utilizate cu casetele de dialog comune.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES
FINDREPLACE
OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE