CBN_SELENDCANCEL

CBN_SELENDCANCEL notificare mesajul este expediat când utilizatorul selectează un element, dar apoi selectează un alt control sau se închide caseta de dialog. Se indică selec?ia ini?ială a utilizatorului este de a fi ignorat. Fereastra părinte a casetei combo prime?te acest mesaj de notificare prin mesaj WM_COMMAND.

CBN_SELENDCANCEL idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identificator de combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / mâner de casetă combo 

 

Observații

Într-o casetă combo cu stilul CBS_SIMPLE, CBN_SELENDCANCEL notificarea mesajul nu este expediat. CBN_SELENDOK notificare mesajul este trimis imediat înainte de fiecare mesaj de notificare a CBN_SELCHANGE.

Dacă WS_EX_NOPARENTNOTIFY extins fereastra stil este specificat pentru caseta combo, nu este trimis mesajul de notificare CBN_SELENDCANCEL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a casete combo, mesaje caseta Combo, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDOK, WM_COMMAND

Index