Crearea caseta de Dialog simplă

Șablonul de caseta de dialog definește fereastra stiluri și control identificator pentru caseta combo. În acest exemplu, caseta combo utilizează CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL și WS_TABSTOP styles.

Caseta de dialog, de asemenea, conține trei butoane: schimbare (IDOK), Ignorare (IDSKIP) și Revocare (IDCANCEL). Constantele IDOK și IDCANCEL sunt definite de SDK antetul fișierele. Constanta IDSKIP este definită în fișierul antet aplicației, este identificatorul de control pentru caseta combo, IDCOMBO.

Pentru mai multe informații despre casete de dialog, consultați Casetele de Dialog.

Index