GetCaretPos

Funcția de GetCaretPos copiază semn de omisiune nelegat de poziție, în coordonate de client, specifice punctul structura.

(BOOL GetCaretPos LPPOINT  lpPoint / / adresa de structura pentru a primi coordonate);
 

Parametrii

lpPoint
Indicatorul pentru a structura punct care este de a primi coordonatele client semn de omisiune nelegat.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Poziția semnul este întotdeauna dat în coordonatele client fereastra care conține semn de omisiune nelegat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare carets, semnul de funcții, SetCaretPos, punctul

Index