CheckRadioButton

Funcția CheckRadioButton adaugă o verificare marca (control) la un buton radio specificate într-un grup și elimină o selectare marca din (clears) toate celelalte butoane radio în grupul de.

(BOOL CheckRadioButton HWND  hDlg, / / ocupa la caseta de dialogintnIDFirstButton, / / identificator de primul radio butonul în grupintnIDLastButton, / / identificator de radio ultima butonul în grupintnIDCheckButton / / identificator de radio butonul pentru a selecta);
 

Parametrii

hDlg
Mâner pentru caseta de dialog care conține butonul radio.
nIDFirstButton
Precizează identificatorul de primul buton radio în grupul de.
nIDLastButton
Precizează identificatorul de ultima butonul radio în grupul de.
nIDCheckButton
Precizează identificatorul de butonul radio pentru a selecta.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția CheckRadioButton a trimite un mesaj BM_SETCHECK pentru fiecare dintre butoanele radio din grupul indicat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Butoanele de prezentare, butonul Funcții, BM_SETCHECK, CheckDlgButton, IsDlgButtonChecked

Index