Crearea unui buton în afara o casetă de Dialog

Următorul exemplu arată cum se utilizează funcția CreateWindow pentru a crea o implicit push button.

 hwndButton = CreateWindow ("BUTTON", / / predefinite clasa "OK", / / butonul text WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / stiluri / / dimensiunea și poziția valorile sunt prezentate în mod explicit, deoarece / / constanta CW_USEDEFAULT oferă valorile zero pentru butoane. 
    10, / / pornire x poziționa 10, / / începând y poziția 100, / / butonul Lățime 100, / / butonul înălțime hwnd, / / mamă fereastra NULL, / / nu meniu (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / cursorul nu necesar 

 

Index