IsDlgButtonChecked

Funcția IsDlgButtonChecked determină dacă un buton de control are un marcaj de selectare lângă sau dacă un trei-stat buton de control este gri, verificate, sau nu.

(UINT IsDlgButtonChecked HWND  hDlg, / / ocupa la caseta de dialogintnIDButton / / butonul identificator);
 

Parametrii

hDlg
Mâner pentru caseta de dialog care conține controlul buton.
nIDButton
Precizează identificatorul întreg de buton de control.

Valorile întroarse

Valoarea returnată un buton de creat cu BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON, sau BS_3STATE stil poate fi unul dintre următoarele:

Valoarea Sensul
BST_CHECKED Butonul este bifat.
BST_INDETERMINATE Butonul este gri, indicând o stare nedeterminată (se aplică numai dacă butonul are stilul BS_3STATE sau BS_AUTO3STATE).
BST_UNCHECKED Butonul este debifată

Dacă butonul are orice alt stil, valoarea returnată este zero.

Observații

Funcția IsDlgButtonChecked a trimite un mesaj BM_GETCHECK pentru controlul buton specificat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Butoanele de prezentare, butonul Funcții, CheckDlgButton

Index