Accesibilitate

Win32 API oferă un set de caracteristici de accesibilitate care face mai ușor pentru persoanele cu handicap pentru a utiliza calculatoare. Această trecere în revistă descrie caracteristicile de accesibilitate prevăzute și funcții Win32 și structuri pentru controlul acestor caracteristici.

Pentru informații despre alte caracteristici de accesibilitate, consultați Microsoft Active Accessibility.

Index