Przypisanie właściwości okna

Funkcja funkcji SetProp przypisuje właściwości okna i jego identyfikator ciągu do okna. Funkcja GetProp pobiera właściwości okna zidentyfikowane przez danego łańcucha. Funkcja RemoveProp niszczy skojarzenie między trybem okna właściwości okna, ale nie zniszczy dane, sam.

Index