Procedury WindowProc

Funkcja procedury WindowProc jest funkcję zdefiniowanych przez aplikację, która przetwarza wiadomości wysłane do okna. Typ WNDPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. Procedury WindowProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

(LRESULT wywołania zwrotnego procedury WindowProc HWND  hwnd, / / dojście do oknaUINTuMsg, / / wiadomości identyfikatorWPARAMwParam, / / po raz pierwszy wiadomości parametrFIKCYJNYMIfikcyjnymi / / drugi parametr message);
 

Parametry

hwnd
Dojście do okna.
uMsg
Określa tekst komunikatu.
wParam
Określa informacje o dodatkowe wiadomości. Zawartość tego parametru zależą od wartości parametru uMsg.
fikcyjnymi
Określa informacje o dodatkowe wiadomości. Zawartość tego parametru zależą od wartości parametru uMsg.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wynikiem przetwarzania wiadomości i zależy od wiadomości wysłane.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Omówienie procedury okna, okno procedury funkcje, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index