Struktura procedury okna

Procedura okno jest funkcję, która ma cztery parametry i zwraca wartość podpisana 32-bitowych. Parametry składają się z uchwyt okna, UINT identyfikator wiadomości i dwa parametry wiadomości zadeklarowane z WPARAM i FIKCYJNYMI typami danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat procedury WindowProc.

Parametry wiadomości często zawierają informacje w obu ich bity i wysokich numerach słowa. Microsoft Win32 ® interfejsu programowania aplikacji (API) obejmuje kilka makra, który aplikacji można użyć w celu wyodrębnienia informacji z parametrów wiadomości. Makra LOWORD , na przykład wyciągi wyraz bity (bity 0 do 15) z parametrem wiadomości. Pozostałe makra zawierają HIWORD, LOBYTEi HIBYTE.

Interpretacja wartość zwracany zależy od danej wiadomości. Konsultacje opis każdej wiadomości do ustalenia, że odpowiednie zwracają wartość.

Ponieważ istnieje możliwość wywołania rekursywnie procedury okna, jest ważne, aby zminimalizować liczbę zmiennych lokalnych, których używa. Podczas przetwarzania poszczególnych wiadomości, aplikacja powinna wywołać funkcje poza procedurę okna w celu uniknięcia nadmiernego stosowania zmiennych lokalnych, może doprowadzić do stosu przepełnienie buforu podczas głęboka rekursja.

Index