Informacje o procedurach okna

Każde okno jest członkiem klasy danego okna. Klasy okna określa procedury okno domyślne, używany przez oddzielne okno do procesu jego wiadomości. Wszystkie okna należących do tej samej klasy za pomocą tej samej procedury okno domyślne. Na przykład system określa procedurę okna klasy pole kombi (COMBOBOX); wszystkie pola kombi następnie użyć tej procedury okna.

Aplikacja zwykle rejestruje co najmniej jednej nowej klasy okna i proceduralne związane okna. Po zarejestrowaniu klasę aplikacji można utworzyć wiele okien tej klasy, które za pomocą tej samej procedury okna. Ponieważ oznacza to, że kilka źródeł jednocześnie może wywoływać samego fragmentu kodu, należy zachować ostrożność podczas modyfikowania udostępnionych zasobów z procedury okna. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Klasy okien.

Okno procedur dla okien dialogowych (zwane procedurami pole dialogowe) mają podobną strukturę i działać jako okno regularnych procedur. Wszystkie punkty odniesienia do procedury okna w tej sekcji również stosuje się do procedur pole dialogowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Okien dialogowych.

Index