Okno procedury

Każde okno ma skojarzony procedurę okna — funkcja, która przetwarza wszystkie wiadomości wysłane lub zaksięgowane na wszystkie okna klasy. Wszystkie aspekty okno wygląd i zachowanie zależy od procedury okno odpowiedzi na te wiadomości.

Index