GetSysModalWindow

Funkcja GetSysModalWindow jest przestarzała. Funkcja ta zapewnia tylko dla zachowania zgodności z 16-bitowych wersjach systemu Windows.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcje

Index