EnumWindowsProc

Funkcja EnumWindowsProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikację z EnumWindows lub EnumDesktopWindows funkcji. Otrzyma uchwyty okno najwyższego poziomu. Typ WNDENUMPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. EnumWindowsProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

(BOOL wywołania zwrotnego EnumWindowsProc HWND  hwnd, / / dojście do okna nadrzędnegoFIKCYJNYMIfikcyjnymi / / zdefiniowanych przez aplikację wartości);
 

Parametry

hwnd
Dojście do okna najwyższego poziomu.
fikcyjnymi
Określa wartości zdefiniowanych przez aplikację w EnumWindows lub EnumDesktopWindows.

Zwraca wartości

Aby kontynuować wyliczania, funkcja wywołania zwrotnego musi zwracać wartość PRAWDA; Aby zatrzymać wyliczenie, musi ona zwracać wartość FAŁSZ.

Uwagi

Aplikacja musi zarejestrować ta funkcja wywołania zwrotnego przekazując swój adres do EnumWindows lub EnumDesktopWindows.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, EnumWindows, EnumDesktopWindows

Index