WM_STYLECHANGED

Wiadomość WM_STYLECHANGED jest wysyłana do okna po funkcji SetWindowLong zmienił się jeden lub więcej stylów okna.

WM_STYLECHANGED wStyleType = wParam;            / / windows style lub rozszerzonego style lpss = fikcyjnymi (LPSTYLESTRUCT);  / / struktury, zawierających nowe style 

 

Parametry

wStyleType
Wartość wParam. Określa, czy okna style lub rozszerzonego style zostały zmienione. Ten parametr może być kombinacją następujących wartości:
Wartość Znaczenie
GWL_EXSTYLE Zmieniły się okna rozszerzone style.
GWL_STYLE Zmieniono style okien.

lpss
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury STYLESTRUCT , który zawiera nowe style w oknie. Aplikację można zbadać style, ale nie można ich zmienić.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, SetWindowLong, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGING

Index