WM_MOVE

Po oknie została przeniesiona zostanie wysłany komunikat WM_MOVE.

WM_MOVE xPos = (int)(short) LOWORD(lParam);    / / poziomych pozycji yPos = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / pionowe położenie 

 

Parametry

xPos
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa współrzędną x lewym górnym rogu obszaru klienckiego okna.
yPos
Wartość słowa wysokich numerach fikcyjnymi. Określa współrzędną y lewym górnym rogu obszaru klienckiego okna.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Parametry xPos i yPos są podane zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi dla windows zachodzące na siebie i wyskakujące i współrzędne nadrzędne klienta dla okien podrzędnych.

Aplikację można użyć makra MAKEPOINTS konwertować parametru fikcyjnymi struktury punktów.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, MAKEPOINTS, punktów

Index