LOBYTE

Makro LOBYTE pobiera bajcie z danej wartości 16-bitowych.

(BAJT LOBYTE Program WORD  wValue / / wartość z których bajcie jest pobierana);
 

Parametry

wValue
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest bajcie określonej wartości.

Uwagi

Makro LOBYTE jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define LOBYTE(w) ((BAJT) (szer.)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, HIBYTE, LOWORD