IsWindow

Funkcja IsWindow określa, czy dojście do określonego okna identyfikuje thumbnail.

(BOOL IsWindow HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli dojście do okna identyfikuje thumbnail, wartość zwracany jest niezerowa.

Jeśli dojście do okna nie identyfikuje thumbnail, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, IsWindowEnabled, IsWindowVisible

Index