Tworzenie okna

Aplikacja tworzy jej systemu windows (w tym oknie głównym) przy użyciu funkcji CreateWindow lub funkcji CreateWindowEx i dostarczanie informacji wymaganych do zdefiniować atrybuty okna. Funkcji CreateWindowEx ma parametr, dwExStyle, że nie ma właściwości CreateWindow ; w przeciwnym razie funkcje są identyczne. W rzeczywistości właściwości CreateWindow po prostu wywołania funkcji CreateWindowEx, ustawienie parametru dwExStyle do zera. Z tego powodu reszta to przegląd odnosi się wyłącznie do funkcji CreateWindowEx.

Istnieją dodatkowe funkcje — w tym DialogBox, CreateDialogi MessageBox — do tworzenia specjalnego systemu windows takich jak okna dialogowe i okna komunikatów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Okien dialogowych.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Index