WM_NCCREATE

Gdy okno jest utworzona przed do wiadomości WM_CREATE zostanie wysłana wiadomość WM_NCCREATE.

WM_NCCREATE LPC = fikcyjnymi (LPCREATESTRUCT);  / / struktury danych tworzenie 

 

Parametry

lpc
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury CREATESTRUCT , który zawiera informacje dotyczące okna są tworzone. Członkowie CREATESTRUCT są identyczne z parametrów funkcji funkcji CreateWindowEx .

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, powinien zwracać wartość PRAWDA, aby kontynuować tworzenie okna. Jeżeli aplikacji zwraca wartość FAŁSZ, funkcja CreateWindow lub funkcji CreateWindowEx zwraca uchwyt NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, właściwości, funkcji CreateWindowEx, DefWindowProc, CREATESTRUCT, WM_CREATE

Index