Nakładające się okna

Nakładające się okna jest okno najwyższego poziomu, w którym posiada pasek tytułu, obramowania i obszaru klienta; ma to służyć jako głównego okna aplikacji. To może również mają menu Okno, zminimalizować zmaksymalizować przyciski i paski przewijania. Okna używane jako głównego okna zazwyczaj zawiera wszystkie składniki.

Określając styl WS_OVERLAPPED lub WS_OVERLAPPEDWINDOW w funkcji funkcji CreateWindowEx , aplikacja tworzy okna. Jeśli używasz stylu WS_OVERLAPPED, okno zawiera pasek tytułu i obramowania. Jeśli używasz stylu WS_OVERLAPPEDWINDOW, okno ma pasek tytułu, zmiany rozmiaru obramowania, menu Okno i zminimalizować i zmaksymalizować przyciski.

Index