Domyślny rozmiar i położenie

Aplikacja umożliwia systemu obliczania początkowy rozmiar lub położenie okna najwyższego poziomu określając CW_USEDEFAULT w funkcji CreateWindowEx. Jeżeli aplikacji ustawia współrzędne okna CW_USEDEFAULT i utworzył nie innych okien najwyższego poziomu, system ustawia nowe okno położenie względem lewego górnego rogu ekranu; w przeciwnym razie to ustawia pozycję względem położenia okna najwyższego poziomu, który aplikacji utworzony niedawno. Ustawienie parametrów Szerokość i wysokość do CW_USEDEFAULT system oblicza rozmiar nowego okna. Jeśli aplikacja została utworzona innych okien najwyższego poziomu, system opiera rozmiaru nowego okna na rozmiar aplikacji ostatnio utworzone okno najwyższego poziomu. Określanie CW_USEDEFAULT, tworząc dziecko lub wyskakujące okna powoduje, że system, aby ustawić domyślny rozmiar okna minimalnego rozmiaru okna.

Index