EndDeferWindowPos

Funkcja EndDeferWindowPos jednocześnie aktualizuje położenie i rozmiar jedno lub więcej okien w pojedynczym cyklu odświeżania ekranu.

(BOOL EndDeferWindowPos HDWP  hWinPosInfo / / dojście do wewnętrznej struktury);
 

Parametry

hWinPosInfo
Dojście do wielu okno – Struktura stanowisko, która zawiera informacje o jedno lub więcej okien rozmiar i położenie. Ta struktura wewnętrzna jest zwracana przez funkcję BeginDeferWindowPos lub ostatnie wywołanie funkcji DeferWindowPos.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja EndDeferWindowPos wysyła wiadomości WM_WINDOWPOSCHANGING i WM_WINDOWPOSCHANGED do każdego okna określonych w wewnętrzna struktura.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index