Wyskakujące okno

Wyskakujące okienko jest specjalnym typem okna używane dla okien dialogowych, komunikatów i innych tymczasowych systemu windows, które znajdują się poza okno główne aplikacji. Paski tytułu są opcjonalne dla wyskakujących okienek; w przeciwnym razie wyskakujące okienka są takie same, jak nakładające się okna styl WS_OVERLAPPED.

Tworzenie okna podrecznego określając styl WS_POPUP w funkcji CreateWindowEx. Aby dołączyć pasek tytułu, określić styl WS_CAPTION. Styl WS_POPUPWINDOW umożliwia tworzenie wyskakujące okno, w którym ma obramowanie i menu Okno. Styl WS_CAPTION muszą być połączone ze stylu WS_POPUPWINDOW, aby wyświetlić menu Okno.

Index