IsChild

Funkcja IsChild sprawdza, czy okno jest dziecko okna lub podrzędnych okna nadrzędnego określonego. Okna podrzędnego jest bezpośrednim potomkiem okno nadrzędne określony, jeśli to okno nadrzędne jest w łańcuchu macierzysty windows; łańcucha macierzysty windows prowadzi od oryginału, który zachodzi lub wyskakujące okienko do okna podrzędnego.

(BOOL IsChild HWND  hWndParent, / / dojście do okna nadrzędnegoHWNDhWnd / / dojście do okna do badania);
 

Parametry

hWndParent
Dojście do okna nadrzędnego.
hWnd
Dojście do okna badane.

Zwraca wartości

Jeśli okno jest dziecko lub podrzędnych okno okno nadrzędne określony, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli okno nie jest dziecko lub podrzędnych okno okno nadrzędne określony, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, IsWindow, SetParent

Index