WM_WININICHANGE

Wiadomość WM_WININICHANGE jest przestarzała. Jest włączone dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami systemu. Nowe aplikacje powinny używać wiadomości WM_SETTINGCHANGE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna

Index