IsWindowUnicode

Funkcja IsWindowUnicode określa, czy określonego okna jest macierzystym oknie Unicode.

(BOOL IsWindowUnicode HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli okno jest macierzystym oknie Unicode, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli to okno nie jest macierzystym oknie Unicode, wartość zwracany jest równa zero. Okno to jest macierzystym oknie ANSI.

Uwagi

Zestaw znaków okna jest określana za pomocą funkcji RegisterClass . Jeśli klasa okno została zarejestrowana z wersją ANSI RegisterClass (RegisterClassA), zestaw znaków okna jest ANSI. Jeśli klasa okno została zarejestrowana z wersją Unicode RegisterClass (RegisterClassW), zestaw znaków okna jest Unicode.

System wykonuje dwukierunkowe tłumaczenie automatyczne (Unicode na ANSI) dla okna wiadomości. Na przykład jeśli wiadomość okno ANSI jest wysyłana do okna, który używa zestawu znaków Unicode, system tłumaczy tej wiadomości do wiadomości Unicode przed wywołaniem procedury okna. System wymaga IsWindowUnicode do ustalenia, czy do tłumaczenia wiadomości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcje

Index