Nonclient obszar składników

Obszar nonclient okno może zawierać tytuł paska menu Okno, zminimalizować i zmaksymalizować przyciski, zmiany rozmiaru obramowania i pasków przewijania poziomego i pionowego. Aplikacja może utworzyć okna z jednego lub więcej takich składników określając następujące style w funkcji funkcji CreateWindowEx.

Styl Opis
WS_CAPTION Tworzy okno, w którym ma paska tytułu (zawiera styl WS_BORDER).
WS_HSCROLL Tworzy okno, w którym ma poziomego paska przewijania.
WS_MAXIMIZEBOX Tworzy okno, w którym znajduje się przycisk Maksymalizuj. Nie można łączyć z styl WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_MINIMIZEBOX Tworzy okno, w którym znajduje się przycisk Minimalizuj. Nie można łączyć z styl WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_SYSMENU Tworzy okno, w którym ma menu Okno w jego pasek tytułu. Styl WS_CAPTION musi być także określona.
WS_VSCROLL Tworzy okno, w którym ma pionowego paska przewijania.

Index