GetDesktopWindow

Funkcja GetDesktopWindow zwraca uchwyt okna pulpitu. Okna pulpitu obejmuje cały ekran. Okna pulpitu jest obszarem, nad którym są malowane wszystkich ikon i innych okien.

HWND GetDesktopWindow(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do okna pulpitu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, GetWindow

Index