EnumChildProc

Funkcja EnumChildProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji używane z funkcją EnumChildWindows . Otrzyma dojścia okien podrzędnych. Typ WNDENUMPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. EnumChildProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

(BOOL wywołania zwrotnego EnumChildProc HWND  hwnd, / / dojście do okna podrzędnegoFIKCYJNYMIfikcyjnymi / / zdefiniowanych przez aplikację wartości);
 

Parametry

hwnd
Dojście do okna podrzędnego okna nadrzędnego, określona w EnumChildWindows.
fikcyjnymi
Określa wartości zdefiniowanych przez aplikację w EnumChildWindows.

Zwraca wartości

Aby kontynuować wyliczania, funkcja wywołania zwrotnego musi zwracać wartość PRAWDA; Aby zatrzymać wyliczenie, musi ona zwracać wartość FAŁSZ.

Uwagi

Funkcja wywołania zwrotnego można przeprowadzać wszelkie żądane zadanie.

Aplikacja musi zarejestrować ta funkcja wywołania zwrotnego przekazując swój adres do EnumChildWindows.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, EnumChildWindows

Index