WM_NCACTIVATE

Wiadomość WM_NCACTIVATE jest wysyłana do okna podczas jego obszar nonclient musi zostać zmieniony aby wskazywać stan aktywny, czy nieaktywny.

WM_NCACTIVATE fActive = wParam (wartość logiczna);   / / Nowy stan paska tytułu lub ikonę 

 

Parametry

fActive
Wartość wParam. Określa, kiedy musi zostać zmieniony aby wskazywać stan aktywny, czy nieaktywny pasek tytułu lub ikony. Jeśli pasek tytułu aktywnego lub ikona ma być sporządzona, fActive parametr ma wartość TRUE. Ma ona wartość FALSE dla paska tytułu nieaktywne lub ikonę.

Zwraca wartości

Gdy fActive parametr ma wartość FAŁSZ, aplikacja powinna zwraca TRUE, aby zasygnalizować, że system powinien kontynuować przetwarzanie domyślne lub powinien zwracać wartość FAŁSZ, aby zapobiec pasek tytułu lub ikonę dezaktywowany. Gdy fActive jest TRUE, wartość zwracany jest ignorowane.

Akcja domyślna

Funkcja DefWindowProc zwraca pasek tytułu lub ikonę tytuł w jego aktywne kolory, kiedy fActive parametr ma wartość PRAWDA i w jego nieaktywny kolory, gdy fActive jest FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc

Index