EnumTaskWindows

Funkcja EnumTaskWindows jest przestarzała. Został zastąpiony przez funkcję EnumThreadWindows.

Aby zachować zgodności dla aplikacji 16-bitowych, EnumTaskWindows został zastąpiony makra, który wywołuje EnumThreadWindows. Starsze aplikacje można nadal wywołać EnumTaskWindows , wcześniej udokumentowane, ale nowe aplikacje powinny używać EnumThreadWindows.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcje

Index