WM_USERCHANGED

Wiadomość WM_USERCHANGED jest wysyłana do wszystkich okien, po użytkownik wylogował się lub wyłącza. Gdy użytkownik loguje się lub wylogowuje, system aktualizuje ustawienia specyficzne dla użytkownika. System wysyła tę wiadomość natychmiast po zaktualizowaniu ustawienia.

WM_USERCHANGED wParam = 0;       / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;       / / nie używany, musi być równe zero 

 

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna