WM_ACTIVATEAPP

Wiadomość WM_ACTIVATEAPP jest wysyłany, gdy okno należących do różnych aplikacji niż aktywnego okna ma być aktywowana. Wiadomość jest wysyłana do aplikacji, którego okno jest ono uaktywniane i aplikacji, którego okno jest dezaktywowany.

 WM_ACTIVATEAPP fActive = wParam (wartość logiczna);        / / aktywacji Flaga dwThreadID = fikcyjnymi (DWORD): / / wątku identyfikator 

 

Parametry

fActive
Wartość wParam. Określa, czy okno jest aktywowany lub zdezaktywowane. Ten parametr ma wartość TRUE, jeśli jest ono uaktywniane okna; ma ona wartość FALSE, jeśli okno jest dezaktywowany.
dwThreadID
Wartość fikcyjnymi. Określa identyfikator wątku. Jeśli fActive parametr ma wartość TRUE, dwThreadID jest identyfikator wątku, który jest właścicielem okna dezaktywowany. Jeśli fActive ma wartość FALSE, dwThreadID jest identyfikator wątku, który jest właścicielem okna uaktywnianego.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, WM_ACTIVATE

Index