Pokaż stan

W każdej chwili danej okno może być aktywny, czy nieaktywny; ukryte lub widoczne; zminimalizowane, zmaksymalizowany lub przywrócony. Te cechy są wspólnie jako okna, Pokaż stanmowa. Następujące tematy dyskusji Państwo Pokaż okno:

Index