POLECENIE WM_CLOSE ZOSTAŁO

Polecenie WM_CLOSE zostało wiadomość jest wysyłana jako sygnał, że okno lub aplikacja powinna zakończyć.

POLECENIE WM_CLOSE ZOSTAŁO 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Akcja domyślna

Funkcja DefWindowProc wywołuje funkcję DestroyWindow do zniszczenia w oknie.

Uwagi

Aplikacja może monitować użytkownika o potwierdzenie, przed zniszczeniem okna przetwarzania wiadomości Polecenie WM_CLOSE zostało i wywoływania funkcji DestroyWindow , tylko wtedy, gdy użytkownik potwierdza wybór.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, DestroyWindow

Index