WM_WINDOWPOSCHANGED

Wiadomość WM_WINDOWPOSCHANGED jest wysyłanego do okna, którego rozmiar, położenie, lub z wywołania funkcji SetWindowPos lub inną funkcję zarządzania okno zmieniło się miejsce w kolejności z.

WM_WINDOWPOSCHANGED lpwp = fikcyjnymi (LPWINDOWPOS); / / wskazuje rozmiar i położenie danych 

 

Parametry

lpwp
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury WINDOWPOS , który zawiera informacje o nowy rozmiar i położenie okna.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Akcja domyślna

Funkcja DefWindowProc wysyła wiadomości WM_SIZE i WM_MOVE do okna.

Uwagi

Nie są wysyłane wiadomości WM_SIZE i WM_MOVE, jeżeli aplikacji obsługuje wiadomości WM_WINDOWPOSCHANGED bez wywoływania DefWindowProc. Jest bardziej efektywne wykonywanie wszelkich zmianach Przenieś lub rozmiar przetwarzania podczas wiadomość WM_WINDOWPOSCHANGED bez wywoływania DefWindowProc.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, EndDeferWindowPos, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_MOVE, WM_SIZE, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index