WM_EXITSIZEMOVE

Komunikat WM_EXITSIZEMOVE jest wysyłany jeden raz aby oknie, po zakończył pętli modalnej ruchomych lub zmiany rozmiaru. Okno wejścia przenoszenia lub zmiany rozmiaru pętli modalnej, gdy użytkownik kliknie pasek tytułu okna lub zmiany rozmiaru obramowania lub oknie przekazuje wiadomość WM_SYSCOMMAND do funkcji DefWindowProc i parametr wParam wiadomości określa wartość SC_MOVE lub SC_SIZE. Operacja jest zakończona, kiedy zwraca DefWindowProc.

WM_EXITSIZEMOVE wParam = 0;  / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;  / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, WM_ENTERSIZEMOVE

Index