WM_NCDESTROY

Wiadomość WM_NCDESTROY informuje okno, że powierzchnia nonclient jest zniszczeniu. Funkcja DestroyWindow wysyła komunikat WM_NCDESTROY, aby oknie poniższy komunikat WM_DESTROY . WM_DESTROY jest używana do swobodnego obiekt alokacji pamięci, skojarzony z okna.

 WM_NCDESTROY 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Ten komunikat zwolnienia każdy wewnętrznie przydzielona dla okna pamięć.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DestroyWindow, WM_DESTROY, WM_NCCREATE

Index