EnumThreadWndProc

Funkcja EnumThreadWndProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji używane z funkcją EnumThreadWindows . Otrzyma uchwyty okno związanego z wątkiem. Typ WNDENUMPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. EnumThreadProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

 (BOOL wywołania zwrotnego EnumThreadWndProc HWND  hwnd, / / dojście do oknaFIKCYJNYMIfikcyjnymi / / zdefiniowanych przez aplikację wartości);
 

Parametry

hwnd
Dojście do okna związane z wątek określony w funkcji EnumThreadWindows.
fikcyjnymi
Określa wartości zdefiniowanych przez aplikację w funkcji EnumThreadWindows.

Zwraca wartości

Aby kontynuować wyliczania, funkcja wywołania zwrotnego musi zwracać wartość PRAWDA; Aby zatrzymać wyliczenie, musi ona zwracać wartość FAŁSZ.

Uwagi

Aplikacja musi zarejestrować ta funkcja wywołania zwrotnego przekazując swój adres do funkcji EnumThreadWindows.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, EnumThreadWindows

Index