GetWindowTask

Funkcja GetWindowTask jest przestarzała. Ta funkcja jest świadczone tylko dla zachowania zgodności z 16-bitowymi wersjami systemu Windows. Aplikacje oparte na Win32 należy używać funkcji GetWindowThreadProcessId.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcje

Index