Aplikacje wielowątkowym

Aplikacji z systemu Win32 może mieć wiele wątków wykonanie, a każdy wątek można utworzyć system windows. Wątek, który tworzy okno musi zawierać kod proceduralne okna.

Aplikację można użyć funkcji EnumThreadWindows wyliczyć windows utworzone przez określonego wątku. Ta funkcja przechodzi uchwyt, aby każde okno wątku, z kolei, wywołanie zwrotne definiowane przez zastosowanie funkcji, EnumThreadWndProc.

Funkcja GetWindowThreadProcessId zwraca identyfikator wątku, który utworzył danego okna.

Aby ustawić stan Pokaż okno utworzony przez innego wątku, należy użyć funkcji ShowWindowAsync.

Index