Rozmiar i położenie okna

Rozmiar i położenie okna są wyrażone jako prostokąta obwiedni, biorąc pod uwagę w układzie współrzędnych względem ekranu lub okno nadrzędne. Współrzędne okno najwyższego poziomu są ustalane względem górnego lewego rogu ekranu; współrzędne okna podrzędnego są względem lewego górnego rogu okna nadrzędnego. Aplikacja określa początkowy rozmiar i położenie okna, gdy tworzy okno, ale może zmieniać rozmiar i położenie okna w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kształty wypełnione.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Index