IsZoomed

Funkcja IsZoomed określa, czy okno jest zmaksymalizowane.

 (BOOL IsZoomed HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli okno jest powiększony, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli okno nie jest powiększony, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, IsIconic

Index