AnyPopup

Funkcja AnyPopup wskazuje, czy istnieje okno wyskakujące lub nakładające się, będących własnością, widoczne, najwyższego poziomu na ekranie. Funkcja przeszukuje cały ekran, nie tylko obszaru klienta aplikacji wywołującej.

AnyPopup jest przestarzały i nie jest zachowywana dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami 16-bitowego systemu Windows. Ogólnie nie jest przydatne.

BOOL AnyPopup(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli istnieje okno podręczne, wartość zwracany jest niezerowa, nawet wtedy, gdy okno podręczne jest całkowicie zakryty przez inne okna.

Jeśli okno podręczne nie istnieje, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Ta funkcja nie wykryje go wyskakujących okienek lub systemu windows, które nie mają WS_VISIBLE stylu ustawionym bitem.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, GetLastActivePopup, ShowOwnedPopups

Index