Tworzenie okna wiadomości

Podczas tworzenia dowolnego okna, system wysyła wiadomości do procedury okna w oknie. System wysyła komunikat WM_NCCREATE , po utworzeniu okna nonclient obszaru i komunikat WM_CREATE po utworzeniu obszaru klienckiego. Procedurę okna odbiera zarówno wiadomości, zanim system wyświetla okna. Oba te komunikaty zawierają wskaźnika do struktury CREATESTRUCT , który zawiera wszystkie informacje wyszczególnione w funkcji funkcji CreateWindowEx . Zazwyczaj procedurę okna wykonuje zadania inicjalizacji po otrzymaniu tych wiadomości.

Podczas tworzenia okna podrzędnego, system wysyła komunikat WM_PARENTNOTIFY aby oknie nadrzędnym po wysłaniu wiadomości WM_NCCREATE i WM_CREATE. Wysyła również inne komunikaty podczas tworzenia okna. Liczba i kolejność tych wiadomości zależy od klasy okna i stylu oraz na funkcji używanych do tworzenia okna. Komunikaty te są opisane w inne tematy w tym pliku pomocy.