WM_DESTROY

Gdy okno jest zniszczeniu, wysyłana jest wiadomość WM_DESTROY. Jest ono przekazywane procedurę okna okna zniszczeniu po usunięciu okno z ekranu.

Ta wiadomość jest wysyłana po raz pierwszy aby oknie zniszczeniu, a następnie do okien podrzędnych (jeśli istnieje), zostaną zniszczone. Podczas przetwarzania wiadomości, można założyć, że wszystkich okien podrzędnych nadal istnieją.

WM_DESTROY 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Jeśli okno jest niszczony jest częścią łańcucha Podgląd Schowka (ustawiana przez wywołanie funkcji SetClipboardViewer ), okna należy usunąć sam z łańcucha przetwarzanie funkcji ChangeClipboardChain przed powrotem z wiadomości WM_DESTROY.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, ChangeClipboardChain, DestroyWindow, PostQuitMessage, SetClipboardViewer, Polecenie WM_CLOSE zostało

Index