Stan początkowy

Następujące style określają, czy okno jest włączone lub wyłączone, widoczne lub niewidoczne i zminimalizowanym lub zmaksymalizowanym.

Styl Opis
WS_DISABLED Tworzy okno, w którym początkowo jest wyłączona. Wyłączone okno nie mogą odbierać danych wejściowych od użytkownika.
WS_MAXIMIZE Tworzy okno, w którym początkowo jest zmaksymalizowane.
WS_MINIMIZE Tworzy okno, w którym początkowo jest zminimalizowane.
WS_VISIBLE Tworzy okno, w którym jest początkowo widoczne.